transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Syster blir till. En sociologisk studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och omfor mering.

Författare och institution:
Lena Lannerheim (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Monografier utgivna av Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet / Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, ISSN 0072-5102; nr 55
ISBN:
91-628-1275-0
Antal sidor:
251
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Datum för examination:
1994-05-26
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44231
Posten skapad:
2007-07-18 11:18
Posten ändrad:
2007-07-18 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007