transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för ungdomar.

Careers Guaranteed? Social Steering and Employment Policy for Youth.

Författare och institution:
Marianne Blomsterberg (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Monografier utgivna av Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet / Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, ISSN 0072-5102; nr 58
ISBN:
91-628-2029-X
Antal sidor:
260
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Datum för examination:
1996-06-07
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Opponent:
Rune Åberg, Professor, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Sverige
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44220
Posten skapad:
2007-07-18 10:23
Posten ändrad:
2007-07-18 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007