transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Opinion och aktion. En sociologisk studie av ungdomar och miljö

Författare och institution:
Jan Carle (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Monografier utgivna av Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet / Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, ISSN 0072-5102; nr 74
ISBN:
91-972940-1-2
Antal sidor:
279
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Datum för examination:
2000-06-07
Lokal:
Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborgs universitet
Opponent:
Anna Nilsen, Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44198
Posten skapad:
2007-07-17 10:15
Posten ändrad:
2007-07-18 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007