transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An operationalization of the concept of racist violence

Författare och institution:
Abby Peterson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Lavery, G. ; Nelhans, B. (1998). Ethnic Contact and Ethnic Conflict.. Göteborg Sociologiska institutionens Forskningsrapportserie nr 123, s. 13-22
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
44192
Posten skapad:
2007-07-13 16:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007