transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physiotherapy for patients having a trans-femoral amputation.

Författare och institution:
Kerstin Hagberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
In: Brånemark P-I, editor. The osseointegration book: from calvarium to calcaneus. , s. 477-487
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
44131
Posten skapad:
2007-07-12 09:48
Posten ändrad:
2007-08-31 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007