transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A psychometric evaluation of the Swedish version of the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) – from a physiotherapeutic perspective.

Författare och institution:
Mari Lundberg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Jorma Styf (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); S.G. Carlsson (-)
Publicerad i:
Physiotherapy Theory and Practice, ( 20 ) s. 121-133
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
44110
Posten skapad:
2007-07-12 07:55
Posten ändrad:
2007-09-07 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007