transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Edmund Husserls filosofi. En introducerande översikt över hans fenomenologi och dess inflytande

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 0072-5099 ; nr 90
Antal sidor:
72
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1987
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Nyckelord:
phenomenology, Husserl, epistemology, theory of experience, social sciences
Postens nummer:
44052
Posten skapad:
2007-07-11 10:28
Posten ändrad:
2010-01-21 22:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007