transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Removal or retention--will we ever know? The posterior cruciate ligament in total knee replacement

Författare och institution:
Johan Kärrholm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Tuuli Saari (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Acta Orthop, 76 ( 6 ) s. 754-6
ISSN:
1745-3674 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Arthroplasty, Replacement, Knee/*methods, Humans, Posterior Cruciate Ligament/physiopathology/*surgery, Weight-Bearing
Postens nummer:
44046
Posten skapad:
2007-07-11 10:21
Posten ändrad:
2007-10-03 08:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007