transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Re: Brox JI, Sorensen R, Friis A, et al. Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration. Spine. 2003; 28:1913-1921

Författare och institution:
Olle Hägg (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); P. Fritzell (-)
Publicerad i:
Spine, 29 ( 10 ) s. 1160-1
ISSN:
1528-1159 (Electronic)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Cognitive Therapy/economics, Combined Modality Therapy, Exercise Therapy, False Negative Reactions, Follow-Up Studies, Humans, Intervertebral Disk/pathology/surgery, Low Back Pain/economics/psychology/surgery/*therapy, Norway, Randomized Controlled Trials, Spinal Diseases/complications/surgery, Spinal Fusion/economics, Sweden, Treatment Outcome
Postens nummer:
43996
Posten skapad:
2007-07-11 07:28
Posten ändrad:
2007-09-07 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007