transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Significantly lower need for blood transfusions associated with post-operatively initiated subcutaneous melagatran/oral ximelagatran compared with enoxaparin

Författare och institution:
Bengt I. Eriksson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); G. Agnelli (-); A. Cohen (-); O. Dahl (-); P. Mouret (-); N. Rosencher (-); S. Panfilov (-); M. Andersson (-)
Publicerad i:
Thromb Haemost, 92 ( 2 ) s. 428-30
ISSN:
0340-6245 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Administration, Oral, Anticoagulants/*pharmacology, Arthroplasty, Replacement, Hip, Arthroplasty, Replacement, Knee, Azetidines/*pharmacology, Benzylamines, *Blood Transfusion, Drug Therapy, Combination, Enoxaparin/*pharmacology, Glycine/*analogs & derivatives/*pharmacology, Humans, Logistic Models, Odds Ratio, Time Factors
Postens nummer:
43943
Posten skapad:
2007-07-10 09:35
Posten ändrad:
2007-08-31 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007