transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of bleeding after concomitant administration of antiplatelet and anticoagulant agents in lower limb arthroplasty

Författare och institution:
O. E. Dahl (-); M. Ogren (-); G. Agnelli (-); Bengt I. Eriksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); A. T. Cohen (-); P. Mouret (-); N. Rosencher (-); A. Bylock (-); S. Panfilov (-); M. Andersson (-)
Publicerad i:
Pathophysiol Haemost Thromb, 35 ( 6 ) s. 428-34
ISSN:
1424-8832 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In an analysis of the Melagatran Thrombosis Prophylaxis in Orthopedic Surgery (METHRO) III study, we evaluated whether concomitant administration of aspirin (ASA) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) with the direct thrombin inhibitor melagatran/ximelagatran or the low-molecular-weight heparin enoxaparin increased bleeding in patients undergoing major joint surgery. Further objectives were to compare the influence of the timing of initial postoperative administration of melagatran/ximelagatran on bleeding in orthopedic patients receiving ASA/NSAIDs and in comparison with the preoperative administration of enoxaparin. ASA or NSAIDs in conjunction with melagatran/ximelagatran or enoxaparin did not increase bleeding. Bleeding rates were not significantly different, irrespective of the timing of the initial postoperative dose of melagatran/ximelagatran (4-8 vs. 4-12 h) when compared with preoperative (12 h) administration of enoxaparin. Transfusion rates were significantly lower with administration of melagatran/ximelagatran compared with enoxaparin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
43916
Posten skapad:
2007-07-10 08:16
Posten ändrad:
2007-08-31 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007