transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficiency, Satisfaction and Democracy in Work. Ideas of Industrial Relations in Post-war Sweden.

Författare och institution:
Edmund Dahlström (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 0072-5099 ; nr 40
Antal sidor:
60
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1976
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43894
Posten skapad:
2007-07-09 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007