transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Akillestendinopati – Hälsenebesvär

Författare och institution:
Karin Grävare Silbernagel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Roland Thomeé (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Incitament, ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
43857
Posten skapad:
2007-07-09 10:41
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007