transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Påverkan, utbyte och makt. En kritisk analys av några modeller och teorier om makt och interaktion.

Författare och institution:
Edmund Dahlström (Sociologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Forskningsrapport / Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 0072-5099 ; nr 4
Antal sidor:
45
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1965
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The following paper tries to integrate different theoretical explitions of the power concept. A distinction is mad between two types of power; power as an actual or possible causal process and power as actual or possible exchange of value (1). Certain assumptions of the assymmetric character of power is analysed and critizised (2). Dahl´s attempt to define and operationalized the causal interpretation of power is discussed in a following section (3). Homans, Thibaut & Kelley´s and Harsanyi´s theoretical models of interaction value exchange and power are critically analysed and compared and certain components of power are defined (Section 4-6). In the last section the applicability of these power models and power components are discussed and comparisons are made whit oteher theories of power dimensions and power relations.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43739
Posten skapad:
2007-07-05 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007