transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new classification is needed for pelvic pain syndromes--are existing terminologies of spurious diagnostic authority bad for patients?

Författare och institution:
P. Abrams (-); A Baranowski (-); RE Berger (-); Magnus Fall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); P Hanno (-); U Wesselmann (-)
Publicerad i:
J Urol, 175 ( 6 ) s. 1989-1990
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
43738
Posten skapad:
2007-07-05 14:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007