transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using Experiments in Software Engineering as an Auxiliary Tool for Teaching ? A Qualitative Evaluation from the Perspective of Students? Learn-ing Process

Författare och institution:
Miroslaw Staron (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
27th International Conference on Software Engineering (ICSE), 2007 ( 1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
software engineering, empirical research, education
Postens nummer:
43659
Posten skapad:
2007-07-04 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007