transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antibody production directed against pneumococci by immunocytes in the adenoid surface secretion

Författare och institution:
M. Ivarsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Christer Lundberg (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Marianne Quiding-Järbrink (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68 s. 537-43
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Adenoid, secretion, ELISPOT, ASC, S. pneumoniae
Postens nummer:
43635
Posten skapad:
2007-07-03 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007