transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photodynamic therapy of actinic keratosis at varying fluence rates: assessment of photobleaching, pain and primary clinical outcome

Författare och institution:
Marica B Ericson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Carin Sandberg (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Bo Stenquist (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); F. Gudmundson (Institutionen för fysik (GU)); M Karlsson (Institutionen för fysik (GU)); A-M Roos (-); Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik, Chalmers); Olle Larkö (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Ann-Marie Wennberg (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Inger Rosdahl (-)
Publicerad i:
Br J Dermatol, 151 s. 1204-12
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
43612
Posten skapad:
2007-07-03 09:58
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007