transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Autoimmunity: red line to arthritis

Författare och institution:
Andrej Tarkowski (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Immunol Cell Biol, 85 ( 1 ) s. 2-4
ISSN:
0818-9641 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
43565
Posten skapad:
2007-07-02 15:24
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007