transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anti-proliferative effects of phosphodiester oligodeoxynucleotides

Författare och institution:
Jan Bjersing (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Andrej Tarkowski (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Vincent Collins (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Immunobiology, 209 ( 8 ) s. 637-45
ISSN:
0171-2985 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The immunostimulatory effects of cytosine-phosphate-guanosine (CpG)-containing oligodeoxynucleotides (ODNs) have been extensively documented. In this paper, we describe the inhibitory effects of ODNs that contain natural phosphodiester backbones (O-ODNs) on the immunostimulation caused by CpG-containing phosphorothioated ODNs (CpG-S). CpG-S stimulation of mouse splenocyte proliferation was reduced by the addition of O-ODNs that contained or lacked the CpG-motif (CpG-containing phosphodiester oligodeoxynucleotide, CpG-O or GpC-O). The total number of cultured splenocytes was up-regulated by CpG-S, whereas repetitive addition of O-ODNs to the cell cultures inhibited this effect. The frequency of T2-like B cells was found to be increased by CpG-S. The culture supernatants of CpG-S-treated splenocytes contained elevated levels of IL-10 and IL-6. However, IL-10 and IL-6 production was down-regulated significantly by the combination of CpG-S and either CpG-O or GpC-O. The O-ODN mediated inhibition of proliferation was less pronounced in IL-10-/- mice. Thus, the O-ODNs, irrespective of CpG content, exerted inhibitory activities on the proliferation of B cells. These anti-proliferative effects appear to be mediated both by the down-regulation of IL-10 production and increased apoptosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adjuvants, Immunologic/*pharmacology, Animals, Apoptosis, B-Lymphocytes/*drug effects, Cell Proliferation/drug effects, Cells, Cultured, Deoxyribonuclease I/deficiency/genetics, Down-Regulation, Female, Interleukin-10/metabolism, Interleukin-6/metabolism, Mice, Mice, Inbred Strains, NF-kappa B/metabolism, Oligodeoxyribonucleotides/*pharmacology, Spleen/cytology, Thionucleotides/*pharmacology
Postens nummer:
43448
Posten skapad:
2007-06-29 15:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007