transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adverbiale der Art und Weise im Deutschen. Eine semantische und konzeptuelle Studie.

Författare och institution:
Kerstin Hansson (Institutionen för tyska och nederländska)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborger germanistische Forschungen /Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0072-4793; nr 48
ISBN:
978-91-7346-580-9
Antal sidor:
255
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Datum för examination:
2007-04-14
Lokal:
Lilla Hörsalen, Humanisten
Opponent:
Professor Cathrine Fabricius-Hansen
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Nyckelord:
theoretical linguistics, semantics, adverbial syntax, modifier, manner adverbial
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/17033
Postens nummer:
43433
Posten skapad:
2007-06-29 14:39
Posten ändrad:
2010-10-21 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007