transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

... wie ein Kristall". Zum 'Mythos Norden' bei Claudia Rusch, Sigrid Damm, Judith Hermann und Klaus Böldl.

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
In: Platen, Todtenhaupt (Hg.): Mythisierungen, Entmythisierungen, Remythisierungen. Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur (IV). München: Iudicium, 2007, s. 67-81
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
43424
Posten skapad:
2007-06-29 14:10
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007