transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empowerment through media

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Breines, I. & d'Orville, H. (eds). 60 women contributing to the 60 years of UNESCO : constructing the foundation of peace., s. 54-61
ISBN:
92-3-104044-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
UNESCO
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA; INTERNATIONAL COMMUNICATION; GLOBALIZATION; MEDIA LITERACY; YOUTH; WOMEN; GENDER; HISTORY; UNESCO
Postens nummer:
43295
Posten skapad:
2007-06-28 09:50
Posten ändrad:
2007-11-27 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007