transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den konstruktiva krocken

Författare och institution:
Lars-Erik Berg (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Nordisk Pedagogik, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43289
Posten skapad:
2007-06-28 08:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007