transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are the unions still needed? On Employees’ Views of Their Relations to Unions and Employers.

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Economic and Industrial Democracy, 24 ( 4 ) s. 573-594
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43284
Posten skapad:
2007-06-28 07:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007