transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Has media and communication research become invisible? : some reflections from a Scandinavian horizon

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Gazette, 6 ( 67 ) s. 543-546
ISSN:
0016-5492
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA; COMMUNICATION; RESEARCH; PUBLICITY; METHODOLOGY; NORDIC COUNTRIES
Postens nummer:
43281
Posten skapad:
2007-06-27 18:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007