transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsförhållanden, arbetskrav och känslomässig utmattning.

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
I Furåker, Bengt (red) Arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse. En studie inom Västra Götalandsregionens primärvård. Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskningsrapport nr 130., s. 143-176
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43255
Posten skapad:
2007-06-27 11:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007