transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individualiserade arbetssituationer och attityder till arbete.

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
I Blomsterberg, Marianne & Tiiu Soidre (red) Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad Göteborg: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Forskningsrapport nr 132., s. 103-120
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43252
Posten skapad:
2007-06-27 11:39
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007