transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flexible Work Situations and Employees' Thoughts of Leaving the Organization

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Flexibility and Stability in Working Life,
ISBN:
9780230013643
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Macmillan
Förlagsort:
Hampshire
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
43247
Posten skapad:
2007-06-27 10:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007