transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Åsikter om våld och pornografi i medierna.

Opinions on violence and pornography in the media.

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Publicerad i:
Holmberg, S. & Weibull, L. (red). Lyckan kommer, lyckan går. SOM-undersökningen 2004., s. 247-265
ISBN:
91-89673-06-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
MEDIA; VIOLENCE; COMMUNICATION EFFECTS; CHILDREN; FILMS; COMPUTER GAMES; INTERNET; REGULATIONS; SWEDEN
Postens nummer:
43241
Posten skapad:
2007-06-26 19:04
Posten ändrad:
2007-11-27 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007