transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the political and politics of expertise in transition: Paper presented at the symposium “Recent trends and challenges in policy and politics of education” at the NERA 2007 meeting in Turku, March 15-17 2007.

Författare och institution:
Rita Foss Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Michael Hansen (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Monica Nyvaller (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
NERA Annual Meeting in Turku, 2007
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education policy, profession, system of expertise, knowledge society
Postens nummer:
43187
Posten skapad:
2007-06-25 19:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007