transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detta är ingen skola för alla

Författare och institution:
Magnus Tideman (-); Ann Ahlberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Jerry Rosenqvist (-); Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Anders Gustavsson (-); Rolf Helldin (-); Kristina Szönyi (-); Martin Molin (-); Lena Lang (-); Lotta Anderson (-); Inger Assarson (-); Kerstin Göransson (-); Siv Fischbein (-)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, 2007-06-10,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
specialpedagogik, särskola, skola för alla, segregation
Postens nummer:
43168
Posten skapad:
2007-06-21 14:58
Posten ändrad:
2007-06-21 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007