transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kompetens att möta alla elever. Specialpedagogik och verksamhetsförlagd lärarutbildning

Författare och institution:
Ann Ahlberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Mabel Målkvist (-); Anita Welin (-)
Publicerad i:
Paper presenterat vid den 8:e nordiska lärarutbildningskongressen 15-18 september 2004. Åbo Akademi, Finland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
specialpedagogik, lärarutbildning
Postens nummer:
43159
Posten skapad:
2007-06-21 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007