transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On teaching problem solving and solving the problems of teaching

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Proceedings of Norma 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education. C. Bergsten, B. Grevholm, H. Strømskag Måsøval, & Frode Rønning (Eds.), s. 487-491
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
teaching, problem solving
Postens nummer:
43104
Posten skapad:
2007-06-20 14:10
Posten ändrad:
2007-09-05 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007