transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Model transitions in the real world: The Catwalk problem

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Mikael Holmquist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics. C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, & S. Khan (Eds.), s. 368-376
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Chichester
Förlagsort:
Horwood
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Mathematical Modelling
Postens nummer:
43103
Posten skapad:
2007-06-20 14:04
Posten ändrad:
2014-04-07 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007