transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Seeing through the screen: Human reasoning and the development of representational technologies

Författare och institution:
Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Cognition, education and communication technology. P. Gärdenfors & P. Johansson (Eds.), s. 203-222
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Erlbaum
Förlagsort:
Hillsdale, NJ
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
43093
Posten skapad:
2007-06-20 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007