transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tala, peka och lära matematik i datorbaserade miljöer: En kritisk analys

Författare och institution:
Jonas Ivarsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Utm@ningar och e-frestelser. it och skolans lärkultur. R. Säljö & J. Linderoth (Eds.), s. 59-76
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Prisma
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
43085
Posten skapad:
2007-06-20 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007