transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Instrumental strategy: A stage in students´ consultation skills training? Observations and reflections on students´communication in general practice consultations

Författare och institution:
Mats Wahlqvist (Institutionen för samhällsmedicin); Bengt Mattsson (Institutionen för samhällsmedicin); Gösta Dahlgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Monica Hartwig-Ericsson (-); Betty Henriques (-); Maud Halvarsson (-); Ulrika Hösterey-Ugander (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Primary Health Care, 23 ( 3 ) s. 164 - 170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Consultation skills, focus group; general practice course; qualitative analysis, patient-centred approach, undergraduate medical education
Postens nummer:
43078
Posten skapad:
2007-06-20 11:35
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007