transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hjalmars första möte med ”lärarplanerad” matematik

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Nämnaren, 21 ( 10 ) s. 53-55
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Förskola, matematik
Postens nummer:
43069
Posten skapad:
2007-06-20 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007