transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learners’ beliefs about language learning and diversity. An evaluation

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Anne Kultti (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Intercultural Competence in Teacher-training for Early Childhood Education. Theory and Practice. H. Müller (Ed.), s. 53-58
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Farbo print + media GmbH
Förlagsort:
Cologne, Germany
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Early Childhood Education
Postens nummer:
43068
Posten skapad:
2007-06-20 10:56
Posten ändrad:
2007-06-20 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007