transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Intercultural Competence in Teacher-training for Early Childhood Education. Theory and Practice, s. 3-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Farbo print + media GmbH
Förlagsort:
Cologne, Germany
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
language learning, Early Childhood Education
Postens nummer:
43066
Posten skapad:
2007-06-20 10:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007