transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samband mellan betyg i gymnasieskolan och prestationer i högskolan

Författare och institution:
Christina Cliffordson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Åsa Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Högskoleverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Högskoleverkets rapportserie, 2007:21 R
Postens nummer:
43019
Posten skapad:
2007-06-19 15:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007