transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn tänker annorlunda

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Förskoletidningen, 32 ( 3 ) s. 4-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
43009
Posten skapad:
2007-06-19 14:42
Posten ändrad:
2007-06-20 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007