transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Penser mot Björnligan - Mediala framställningar av ekonomisk brottslighet

Författare och institution:
Bengt Larsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Häften för kritiska studier, 98 ( 2 ) s. 31-48
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
43005
Posten skapad:
2007-06-19 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007