transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Political activity in the context of youth unemployment. Experiences from young people in six Northern European countries

Författare och institution:
Jan Carle (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Young, 8 ( 4 ) s. 16-39
ISSN:
1103-3088
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Youth, unemployment, political activity
Postens nummer:
42993
Posten skapad:
2007-06-19 13:26
Posten ändrad:
2007-09-05 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007