transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of intra-individual variation in prostate-specific antigen levels in a biennial randomized prostate cancer screening program in Sweden.

Författare och institution:
L Bruun (-); C Becker (-); Jonas Hugosson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); H Lilja (-); A Christensson (-)
Publicerad i:
Prostate, 65 ( 3 ) s. 216-221
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract BACKGROUND The degree of variability in prostate-specific antigen (PSA) measurements is important for interpreting test results in screening programs, and particularly for interpreting the significance of changes between repeated tests. This study aimed to determine the long-term intra-individual variation for PSA in healthy men. METHODS A randomly selected cohort of men in a biennial prostate cancer screening program (ERSPC) conducted in Sweden from 1995-1996 to 2001-2002. We studied men who had total PSA (tPSA) levels < 2.0 ng/ml in 2001-2002. This included 791 men with tPSA 0.61 ng/ml (group A), 1,542 men with tPSA 0.99 ng/ml (group B), and 1,029 men with tPSA 1.00-1.99 ng/ml (group C). The intra-individual variability of free PSA (fPSA) and tPSA was assessed by calculating coefficients of variation (CV) for each individual's PSA measurements from the first and second round of screening (1995-1996 and 1997-1998). RESULTS Intra-individual CV (geometric means) for tPSA were 13.7%, 12.7%, and 11.5% in groups A, B, and C, respectively. Corresponding CVs for fPSA were significantly lower, ranging from 12.1% to 10.4%. The estimated biological variation of tPSA and fPSA in groups A to C were 12.5%, 11.4%, 10.0% and 9.7%, 7.8%, 7.5%, respectively. CONCLUSIONS In healthy men with PSA levels less than 2 ng/ml, the natural long-term variability for tPSA was less than 14%, and with 95% probability, a change in tPSA greater than 30% indicates a change beyond normal random variation. © 2005 Wiley-Liss, Inc.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
PSA • biological variation • critical difference • screening
Postens nummer:
42941
Posten skapad:
2007-06-18 13:48
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007