transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expression of vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) and VEGF receptor-3 in human prostate cancer is associated with regional lymph node metastasis.

Författare och institution:
Karin Jennbacken (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); Christina Vallbo (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); Wanzhong Wang (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); Jan-Erik Damber (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Prostate, 65 ( 2 ) s. 110-116
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND Vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) and its receptor, VEGFR-3, have been implicated as important factors in the formation of lymphatic vessels and recent evidence suggests that tumor lymphangiogenesis promotes lymphatic metastasis. METHODS The expression of VEGF-C and VEGFR-3 was examined in 22 human prostate cancer specimens with immunohistochemistry. A semi-quantitative scoring system was used for evaluation of staining. RESULTS Expression of VEGF-C was stronger in prostate cancer areas in comparison to adjacent benign glands. In addition, patients with lymph node metastases had a significantly higher expression of VEGF-C than patients without lymph node metastases. Interestingly, VEGFR-3 was expressed in malignant prostate epithelial cells and its expression was significantly higher in the lymph node positive group compared to the lymph node negative group. CONCLUSIONS The results of the present study indicate that increased expression of VEGF-C and VEGFR-3 play a role in prostate cancer progression and in metastasis to regional lymph nodes. © 2005 Wiley-Liss, Inc.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
prostatic neoplasms • lymphatic involvement • tumor metastasis • lymphangiogenesis • immunohistochemistry
Postens nummer:
42934
Posten skapad:
2007-06-18 13:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007