transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Case study 3 - Poultry producers

Animal welfare - Swedish report for the European project "Welfare Quality - Science and society improving animal welfare"

Författare och institution:
Karl Bruckmeier (Institutionen för globala studier, humanekologi); Madeleine Prutzer (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Husdjursvetenskap ->
Husdjurens etologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
animal welfare
Ytterligare information:
See also the project "Welfare Quality".
Postens nummer:
42931
Posten skapad:
2007-06-18 12:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007