transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talking about tools – Investigating learning at work in police practice

Författare och institution:
Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Urban Nuldén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Journal of Workplace Learning, 19 ( 4 ) s. 222-239
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Postens nummer:
42848
Posten skapad:
2007-06-17 09:59
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007