transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial comment on “Do objective urodynamic or clinical findings determine the impact of urinary incontinence or its treatment on the quality of life”

Författare och institution:
Magnus Fall (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Urology 63, s. 71-72
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
42784
Posten skapad:
2007-06-15 10:24
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007